องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำไผ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายอติชาติ ผลจันทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายสนั่น ม่อมพะเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายบรรจง ลุณบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายนันทา พันธ์ภักดิ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายกมล วรมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายสันต์ธาร สาสิงห์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายวิรากร แสงขันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายปัญญา โชติเนตร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายบุญทัน โพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงาน ตำแหน่ง เวรยาม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานตำแหน่ง แม่บ้าน รายนางทอมมา พรมจันทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงาน ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก รายนางสาวสุธิมา พาหอม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาคนงานตำแหน่ง นักการภารโรง รายนายสมพาน เชื้อดี ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมามหรสพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาด/รื้อถอน บริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการสืบสานงานลอยกระทง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาไถกลบ บ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับทั่วบริเวณงาน ตามโครงการสืบสายประเพณีลอยกระทง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำซุ้มสำหรับถ่ายรูป ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงสวยงามพร้อมแพลอย ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 2580 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 2580 ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ผ้าใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 80-8709 ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน นข 2580 ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำไผ่ ประจำเดือนพฤศจิการยน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายสนั่น ม่อมพะเนาว์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายนันทา พันธ์ภักดิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายกมล วรมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายวิรากร แสงขันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายปัญญา โชติเนตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้าง้เหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายบุญทัน โพธิ์ศรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานตำแหน่ง เวรยาม รายนายเสงี่ยม งิ้วลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานตำแหน่ง แม่บ้าน รายนางทอมมา พรมจันทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก รายนางสาวสุธิมา พาหอม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง รายนายสมพาน เชื้อดี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายสันต์ธาร สาสิงห์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกูู้ภัย รายนายบรรจง ลุนบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างคนงานปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย รายนายอติชาติ ผลจันทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 6206 ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2566