องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 12

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ประชุมสภาสมัยที่ 1/2566   20 ก.พ. 2566 38
มท ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ฉ.3 (2565)   28 ธ.ค. 2565 11
ปะชุมสภาสมัยที่ 3/2565   25 ส.ค. 2565 19
มท ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 ถึง ฉ.2 (2554)   2 ก.พ. 2565 11
รายงานประชุมสภาสมัยแรก ปี 65   30 ธ.ค. 2564 13
กำหนดสมัยประชุมสภา   30 ธ.ค. 2564 15
รายงานประชุมสภา 3/2564   30 ส.ค. 2564 74
รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำคำ ปี 64   15 มิ.ย. 2564 57
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64   25 ก.พ. 2564 238
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 63   28 ต.ค. 2563 117
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 63   19 ส.ค. 2563 122
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 63   30 เม.ย. 2563 119
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ สมัย สามัญ สมัยที่1/2562 ครั้งที่ 1   4 มิ.ย. 2562 1646
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ สมัย สามัญ สมัยที่1/2560 ครั้งที่ 1   10 ส.ค. 2560 231
บันทึกการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 10 / 2559   11 พ.ย. 2559 263