องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ปี พ.ศ.2567   25 มี.ค. 2567 26
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566   15 พ.ย. 2565 71
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   25 ต.ค. 2564 90
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2654   26 เม.ย. 2564 215
แผน ปปช.61-64   2 ก.ย. 2563 298
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 61-64   6 พ.ย. 2562 261