องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566   15 พ.ย. 2565 45
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   25 ต.ค. 2564 70
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2654   26 เม.ย. 2564 191
แผน ปปช.61-64   2 ก.ย. 2563 257
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 61-64   6 พ.ย. 2562 237