องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567   15 ก.ย. 2566 137
แผนการใช้จ่ายเงินด้านรายจ่ายปี 2566   7 ต.ค. 2565 56
แผนการใช้จ่ายเงินด้านรายรับ ปี 2566   7 ต.ค. 2565 54
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566   3 ต.ค. 2565 89
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ด้านจ่าย   22 เม.ย. 2565 181
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ด้านรับ   22 เม.ย. 2565 107
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565   1 ต.ค. 2564 113
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   1 ต.ค. 2563 233
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63   24 ก.ย. 2562 188