องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติให้บริการเดือน มี.ค.66   4 เม.ย. 2566 53
สถิติให้บริการเดือน ก.พ.66   3 ก.พ. 2566 23
สถิติให้บริการเดือน ม.ค.66   2 ก.พ. 2566 23
สถิติให้บริการเดือน ธ.ค.65   6 ม.ค. 2566 28
สถิติให้บริการเดือน พ.ย.65   1 ธ.ค. 2565 23
สถิติให้บริการเดือน ต.ค.65   2 พ.ย. 2565 23
รายงานสถิติการให้บริการเดือน มี.ค.65   4 เม.ย. 2565 85
รายงานสถิติการให้บริการเดือน ก.พ.65   7 มี.ค. 2565 87
รายงานสถิติการให้บริการเดือน ม.ค.65   10 ม.ค. 2565 83
รายงานสถิติการให้บริการเดือน ธ.ค.64   30 ธ.ค. 2564 83
รายงานสถิติการให้บริการเดือน พ.ย.64   30 พ.ย. 2564 84
รายงานสถิติการให้บริการเดือน ต.ค.64   2 พ.ย. 2564 71
สถิติให้บริการประจำเดือน เม.ย.64   3 พ.ค. 2564 178
สถิติให้บริการประจำเดือน มี.ค.64   16 เม.ย. 2564 135
สถิติให้บริการประจำเดือน ก.พ.64   4 มี.ค. 2564 129
สถิติให้บริการประจำเดือน ม.ค.64   4 ก.พ. 2564 144
สถิติให้บริการประจำเดือน ธ.ค.63   5 ม.ค. 2564 131
สถิติให้บริการประจำเดือน พ.ย.63   4 ธ.ค. 2563 134
สถิติให้บริการประจำเดือน ต.ค.63   4 พ.ย. 2563 120
ข้อมูลการให้บริการ มิ.ย.63   30 มิ.ย. 2563 211
ข้อมูลการให้บริการ พ.ค.63   1 มิ.ย. 2563 179
ข้อมูลการให้บริการ เม.ย.63   30 เม.ย. 2563 185
ข้อมูลการให้บริการ ก.พ.63   1 เม.ย. 2563 184
ข้อมูลการให้บริการ มี.ค.63   31 มี.ค. 2563 186
ข้อมูลการให้บริการ ม.ค.63   31 ม.ค. 2563 190
ข้อมูลการให้บริการ ธ.ค.62   3 ม.ค. 2563 170
ข้อมูลการให้บริการ พ.ย.62   2 ธ.ค. 2562 185
ข้อมูลการให้บริการ ต.ค.62   4 พ.ย. 2562 168