องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 7

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
คู่มือจัดทำหรือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี   1 มิ.ย. 2563 191
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563   29 ต.ค. 2562 177
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)   20 ต.ค. 2560 314