องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 5

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567   29 ก.ย. 2566 307
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566   27 ก.ย. 2565 73
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565   1 ต.ค. 2564 103
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564   1 ต.ค. 2563 93
แนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 80
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563   10 ต.ค. 2562 279
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563   24 ก.ย. 2562 216
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562   27 ต.ค. 2561 316
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561   27 ต.ค. 2560 308
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559   22 พ.ย. 2559 247