องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ โดยนายประศาสตร์  บริสุทธิ์  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม  2567 พร้อมนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำ..... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 74)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายชำนาญ  ชื่นตา) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) มีกำหนดตรวจราชการเพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกรงมรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มกราคม 2567 ในพื้นที่จังห..... วันที่ 23 ม.ค. 2567 (ดูู 318)

ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ มอบหมายให้ นายทองุสุด จันทศร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วย จ่าเอกสุรชัย คำใส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม และพนักงาน อบต.น้ำคำ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการคัดแยก (ขยะ) แลก..... วันที่ 1 พ.ย. 2566 (ดูู 348)

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี..... วันที่ 9 ต.ค. 2566 (ดูู 120)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (เวลา 08.45 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.น้ำคำ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการ คัดแยก (ขยะ) และบุญ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (เวลา 08.45 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.น้ำคำ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการ คัดแยก (ขยะ) และบุญ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจำหน่ายและมอบรายได้ให้กับกองทุนบุญคูณลานอำเภอไทยเจริญ ณ ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวั..... วันที่ 3 ก.ค. 2566 (ดูู 131)

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต. น้ำคำ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ของโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต. น้ำคำ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ของโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ ในการนี้ นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ ผู้นำชุม..... วันที่ 29 มิ.ย. 2566 (ดูู 220)

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต. น้ำคำ ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต. น้ำคำ ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ โดยมีซิสเตอร์บุหลัน ปุยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ และคณะคุณครู ให้การต้อนรับและรับมอบดังกล่าว เพื..... วันที่ 28 มิ.ย. 2566 (ดูู 203)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ นำโดย นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต. น้ำคำ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด รวม..... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 72)

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2566 (เวลา 09.00 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ หมู่ 4 และ หมู่ 7

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2566 (เวลา 09.00 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ หมู่ 4 และ หมู่ 7 โดยมี จ่าเอกสุรชัย คำใส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่..... วันที่ 20 มิ.ย. 2566 (ดูู 60)

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ปีงบประมาณ 2566 พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ปีงบประมาณ 2566 พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน อบต.น้ำคำ เข้าร่วมโครงการ วัตถุประ..... วันที่ 9 มิ.ย. 2566 (ดูู 151)

วันที่ 3 มิถุนายน 2666 (เวลา 07.30 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.น้ำคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2666 (เวลา 07.30 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.น้ำคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และใน(เวลา 19.00 น.)ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพ..... วันที่ 3 มิ.ย. 2566 (ดูู 150)

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน และประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่นำโดย สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 87)

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนฯ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร โดยนายประศาสตร์  บริสุทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ   พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน อบต.น้ำคำ  ได้ออกประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2566 ได้ดำเ..... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 76)

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ( เวลา 09.00 น. ) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของ อบต.น้ำคำ ร่วมเปิดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประเวช แสนทวีสุข นายอำเภอไทยเจริ..... วันที่ 23 ก.พ. 2566 (ดูู 127)

โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ( เวลา 09.00 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์: เพื่อนักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้ความเจ้าใจในทักษะวิธีการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นและนำไปใช..... วันที่ 22 ก.พ. 2566 (ดูู 119)

โครงการขยายชุมชนท้องถิ่นตื่นรู้ปรับวิถีสุขภาวะผ่านกลไกป้องกันและคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)ชุดสอง ในการดำเนินการ หมู่ 2,3,5,8,10ในพื้นที่ตำบลน้ำคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้พบปะพูดคุยในกิจกรรมของโครงการขยายชุมชนท้องถิ่นตื่นรู้ปรับวิถีสุขภาวะผ่านกลไกป้องกันและคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) โดยมี จ่าเอกสุรชัย คำใส ผู้อำนวยการ..... วันที่ 20 ก.พ. 2566 (ดูู 180)

โครงการขยายชุชนท้องถิ่นตื่นรู้ปรับวิถีสุขภาวะผ่านกลไกป้องกันและคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้พบปะพูดคุยในกิจกรรมของมโครงการขยายชุชนท้องถิ่นตื่นรู้ปรับวิถีสุขภาวะผ่านกลไกป้องกันและคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) โดยมี จ่าเอกสุรชัย คำใส ผู้อำนวยการ..... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 104)

ร่วมส่งมอบขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 10.30 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.น้ำคำ ร่วมส่งมอบขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นผู้ดูแลในเรื่องการจำกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ดูแลรับผิดชอบ..... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 108)

โครงการกำจัดขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 09.00 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.น้ำคำ โดยมี นายประยูร ปั้นทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เขต 2 อำเภอไทยเจริญ และ นางจัน..... วันที่ 14 ก.พ. 2566 (ดูู 121)

มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย ลมพัดบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 3,8ในพื้นที่ ตำบลน้ำคำ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 13.00 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.น้ำคำ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย ลมพัดบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 3,8ในพื้นที่ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ..... วันที่ 14 ก.พ. 2566 (ดูู 103)