องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ลำเซบายไหลผ่าน ช้างสารงามสง่า ไม้กวาดดอกหญ้า สองศาสนาร่วมใจ

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00007
วานนี้ 00017
เดือนนี้ 00232
เดือนก่อน 00551
ปีนี้ 02092
ปีก่อน 04971
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 2) - 3 เม.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 มี.ค. 2567(ดู 35) 
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 มี.ค. 2567(ดู 27) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2567 - 18 มี.ค. 2567(ดู 16) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567 - 1 มี.ค. 2567(ดู 15) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 194) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า - 8 พ.ย. 2566(ดู 430) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง - 31 มี.ค. 2566(ดู 411) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ - 20 มี.ค. 2566(ดู 362) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อผ่าซีก) แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านหนองถ่ม - 20 มี.ค. 2566(ดู 384) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย - 20 มี.ค. 2566(ดู 363) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านน้ำคำ - 20 มี.ค. 2566(ดู 353) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ - 13 มี.ค. 2566(ดู 353) 
  จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-10
  ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  จ้างเหมารถแบ็คโฮ (ขนาดเล็ก) เพื่อขุดซ่อมท่อเมนประปา ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09

ภาพกิจกรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ (ดู 25)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ดู 286)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gilf Policy ปี 67 (ดู 15)

Dos & Don’ts (ดู 16)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2567 (ดู 4)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 (ดู 231)

ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 (ดู 232)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน อบต.น้ำคำ (ดู 999)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้า (ดู 1116)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ปี พ.ศ.2567 : [25 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 : [25 มี.ค. 2567]
  ขั้นตอนการขอนุญาตก่อสร้าง กองช่าง อบต.น้ำคำ : [15 ม.ค. 2567]
  การขอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง อบต.น้ำคำ : [15 ม.ค. 2567]
  การขอบริการสิ่งสาธารณประโยชน์ อบต.น้ำคำ : [15 ม.ค. 2567]
  การขอบริการซ่อมแซมไฟฟ้า อบต.น้ำคำ : [15 ม.ค. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด : [15 ม.ค. 2567]
  รายงานผลดารดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส : [15 ม.ค. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 66 : [10 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร