องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ลำเซบายไหลผ่าน ช้างสารงามสง่า ไม้กวาดดอกหญ้า สองศาสนาร่วมใจ

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00002
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00084
เดือนก่อน 00658
ปีนี้ 04694
ปีก่อน 04780
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 27) 
  สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 35) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 21) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 - 1 ก.ย. 2566(ดู 21) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 - 2 ส.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก รีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๕๓-๐๑๒ สายบ้านน้ำคำ-โชคชัยพร หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำคำ ตำบล น้ำคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  - 13 ก.ค. 2566(ดู 66) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง-บ้านนาเฮือง หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 ก.ค. 2566(ดู 47) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า - 8 พ.ย. 2566(ดู 97) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง - 31 มี.ค. 2566(ดู 73) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ - 20 มี.ค. 2566(ดู 71) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อผ่าซีก) แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านหนองถ่ม - 20 มี.ค. 2566(ดู 78) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย - 20 มี.ค. 2566(ดู 64) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านน้ำคำ - 20 มี.ค. 2566(ดู 67) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ - 13 มี.ค. 2566(ดู 65) 
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำไผ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายอติชาติ ผลจันทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายสนั่น ม่อมพะเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายบรรจง ลุณบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายนันทา พันธ์ภักดิ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายกมล วรมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29

ภาพกิจกรรม

ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล (ดู 22)

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู 42)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน อบต.น้ำคำ (ดู 670)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้า (ดู 821)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน พ.ศ.2566 : [2 พ.ย. 2566]
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 : [19 ต.ค. 2566]
  รายงานงบการเงินประจำปี 2566 : [19 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 ก.ย. 2566]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567 : [15 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566 : [1 มิ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566 : [1 พ.ค. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [18 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร