องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ลำเซบายไหลผ่าน ช้างสารงามสง่า ไม้กวาดดอกหญ้า สองศาสนาร่วมใจ

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00014
วานนี้ 00008
เดือนนี้ 00184
เดือนก่อน 00385
ปีนี้ 02924
ปีก่อน 04971
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 5) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2567 ปีงบประมาณ 2567 - 1 พ.ค. 2567(ดู 37) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 2) - 3 เม.ย. 2567(ดู 67) 
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 69) 
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 มี.ค. 2567(ดู 97) 
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 มี.ค. 2567(ดู 82) 
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2567 - 18 มี.ค. 2567(ดู 80) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดไทยเจริญ (วัดภูกอย) โดยจัดซื้อเสาไฟและโคมไฟแอลอีดี ตามบัญชีนวัตกรรม บ้านนางช้างเฒ่า หมู่ที่ 7 จำนวน 156 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 21 มี.ค. 2567(ดู 75) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า - 8 พ.ย. 2566(ดู 486) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง - 31 มี.ค. 2566(ดู 469) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ - 20 มี.ค. 2566(ดู 400) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อผ่าซีก) แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านหนองถ่ม - 20 มี.ค. 2566(ดู 433) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย - 20 มี.ค. 2566(ดู 406) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านน้ำคำ - 20 มี.ค. 2566(ดู 393) 
  ซื้อพันธ์กล้าไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ?จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ? ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างเหมาเพื่อวางท่อ PVC เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-13
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-13
  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11

ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (ดู 5)

อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ (ดู 86)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gilf Policy ปี 67 (ดู 146)

Dos & Don’ts (ดู 75)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2567 (ดู 168)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 (ดู 268)

ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 (ดู 268)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน อบต.น้ำคำ (ดู 1047)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้า (ดู 1162)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือร้องเรียนและการใช้งาน e-service : [17 มิ.ย. 2567]
  รางานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 : [17 เม.ย. 2567]
  รายงานความก้าวหน้าของแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2567 : [17 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 67 : [17 เม.ย. 2567]
  รางานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 : [17 เม.ย. 2567]
  การจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ปี 2567 : [17 เม.ย. 2567]
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ปี พ.ศ.2567 : [25 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 : [25 มี.ค. 2567]
  ขั้นตอนการขอนุญาตก่อสร้าง กองช่าง อบต.น้ำคำ : [15 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร