องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ลำเซบายไหลผ่าน ช้างสารงามสง่า ไม้กวาดดอกหญ้า สองศาสนาร่วมใจ

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00001
วานนี้ 00015
เดือนนี้ 00015
เดือนก่อน 00551
ปีนี้ 03477
ปีก่อน 04780
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก รีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๕๓-๐๑๒ สายบ้านน้ำคำ-โชคชัยพร หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำคำ ตำบล น้ำคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  - 13 ก.ค. 2566(ดู 38) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง-บ้านนาเฮือง หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 ก.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 ก.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต สายบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านคำสร้างช้าง หมู่ที่ ๖ บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 ก.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566) - 6 ก.ค. 2566(ดู 24) 
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทย รหัส 01010052 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.53-012 สายบ้านน้ำคำ-โชคชัยพร หมู่ที่ 12 บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 มิ.ย. 2566(ดู 46) 
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างบ่อ-บ้านคำสร้างช้าง หมู่ที่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 มิ.ย. 2566(ดู 31) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย หมู่ 4 บ้านนาเฮือง หมู่ 7 บ้านนางช้างเฒ่า - 8 พ.ย. 2566(ดู 51) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง - 31 มี.ค. 2566(ดู 47) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปคำสร้างช้าง) หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ - 20 มี.ค. 2566(ดู 43) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อผ่าซีก) แบบมีฝาปิด หมู่ 2 บ้านหนองถ่ม - 20 มี.ค. 2566(ดู 41) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 5 บ้านหนองคูน้อย - 20 มี.ค. 2566(ดู 36) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 12 บ้านน้ำคำ - 20 มี.ค. 2566(ดู 34) 
  ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ - 13 มี.ค. 2566(ดู 41) 
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตูหมายเลขทะเบียน กฉ 1408 ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  ซื้อวัสดุตามโครงกาบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  จ้างออกแบบสำนักงาน อบต.คำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 1408 ยโสธร ช่วงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-08
  ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-07

ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (เวลา 08.45 น.) นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.น้ำคำ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการ คัดแยก (ขยะ) และบุญ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 43)

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประศาสตร์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต. น้ำคำ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ของโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ (ดู 45)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน อบต.น้ำคำ (ดู 616)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้า (ดู 742)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 ก.ย. 2566]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2567 : [15 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566 : [1 มิ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566 : [1 พ.ค. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [18 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 : [17 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการติดตามการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  สถิติให้บริการเดือน มี.ค.66 : [4 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร