องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงินประจำปี 2566   19 ต.ค. 2566 271
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565   16 พ.ย. 2565 74
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   27 ต.ค. 2564 113
งบทดลอง ประจำปี 2562   13 พ.ย. 2562 228
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562   6 พ.ย. 2562 219
ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560   26 มิ.ย. 2560 267
ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2560   26 มิ.ย. 2559 247