องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 12

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานความก้าวหน้าของแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2567   17 เม.ย. 2567 126
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567   19 ต.ค. 2566 328
แผนดำเนินงานประจำปี 2566   1 พ.ย. 2565 331
แผนดำเนินงานประจำปี 2565   11 เม.ย. 2565 150
แผนดำเนินงาน 2564   29 ต.ค. 2563 240
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   5 พ.ย. 2562 305
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   20 พ.ย. 2561 278
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2   20 พ.ย. 2561 255
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   20 พ.ย. 2559 262