องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายนราวุฒิ จันทร์สอน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0862292759


นายนราวุฒิ จันทร์สอน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0862292759


นายจิตบุณย์ ขุนนรา
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 045756755


นางสาวอิศริยาภรณ์ ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0 4575 6755


นายชำนาญ จันทร์สอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 045-756755


นายพงษ์สถิตย์ เรืองริววงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 045756755


นายพนานชัย เภสัมพันธ์
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)
เบอร์โทร : 045756755


นายดานัย พันธ์ดวง
คนงานทั่วไป (งานประปา)
เบอร์โทร : 045756755


นายเกรียงไกร ขวัญทอง
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)
เบอร์โทร : 045756755


นายจำลอง ตราทอง
คนงานทั่วไป (งานประปา)
เบอร์โทร : 045756755


นายสวรรค์ จรูญพงษ์
คนงานทั่วไป (งานประปา)
เบอร์โทร : 045756755