องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รางานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566   17 เม.ย. 2567 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565   20 ต.ค. 2565 85
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564   4 พ.ย. 2564 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   7 ต.ค. 2563 234
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   6 พ.ย. 2562 281