องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
งบการเงิน ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2567 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ผลการประมูลการเก็บขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) 10 พ.ย. 2566 241
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 9 พ.ย. 2566 220
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 8 พ.ย. 2566 267
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เปิดประมูลจัดหาผู้เก็บขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) 1 พ.ย. 2566 195
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.น้ำคำ 20 ต.ค. 2566 202
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป 19 ต.ค. 2566 203
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 16 ต.ค. 2566 307
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 656
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 2 ต.ค. 2566 66
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 2 ต.ค. 2566 50
แผนปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 47
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.น้ำคำ 20 ก.ย. 2566 56
ประกาศผลผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ระดับ ป.4-6 8 ส.ค. 2566 98
ประกาศผลผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ระดับ ป.1-3 8 ส.ค. 2566 120
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 มิ.ย. 2566 83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 7 มิ.ย. 2566 88
ประกาศ อบต.น้ำคำ เรื่องรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 30 พ.ค. 2566 122
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 25 พ.ค. 2566 111
ประกาศ อบต.น้ำคำ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 19 พ.ค. 2566 97
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566) 25 เม.ย. 2566 75
งบการเงิน ปี 2565 24 เม.ย. 2566 98
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2566 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 24 มี.ค. 2566 54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2566 20 มี.ค. 2566 55
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.เมืองพัทยา 2542 13 มี.ค. 2566 77
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโคกยาว 8 ก.พ. 2566 53
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 25 ม.ค. 2566 78
แบบตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 25 ม.ค. 2566 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 16 ม.ค. 2566 115