องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติการควบคุมอาคารพ.ศ.2567 10 มิ.ย. 2567 96
ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2567 6 มิ.ย. 2567 96
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2567 23 พ.ค. 2567 94
ประกาศผลสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 67 21 พ.ค. 2567 99
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ 13 พ.ค. 2567 104
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2567 9 พ.ค. 2567 129
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2567 พ.ศ.2567 9 พ.ค. 2567 118
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 22 เม.ย. 2567 59
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 พ.ศ.2567 7 มี.ค. 2567 192
ประกาศการให้บริการการรับชำระภาษี ประจำปี 2567 20 ก.พ. 2567 129
งบการเงิน ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2567 337
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ผลการประมูลการเก็บขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) 10 พ.ย. 2566 444
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 9 พ.ย. 2566 407
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 8 พ.ย. 2566 437
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 8 พ.ย. 2566 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เปิดประมูลจัดหาผู้เก็บขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) 1 พ.ย. 2566 362
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.น้ำคำ 20 ต.ค. 2566 363
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป 19 ต.ค. 2566 361
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 16 ต.ค. 2566 511
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2566 111
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 1009
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 2 ต.ค. 2566 113
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 2 ต.ค. 2566 104
แผนปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 142
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.น้ำคำ 20 ก.ย. 2566 105
ประกาศผลผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ระดับ ป.4-6 8 ส.ค. 2566 161
ประกาศผลผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ระดับ ป.1-3 8 ส.ค. 2566 190
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 มิ.ย. 2566 124
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 7 มิ.ย. 2566 135
ประกาศ อบต.น้ำคำ เรื่องรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 30 พ.ค. 2566 161