องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 66   10 ม.ค. 2567 57
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566   20 ม.ค. 2566 76
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน   25 มี.ค. 2565 139
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม64   1 ก.พ. 2564 175
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน   15 ม.ค. 2563 272