องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน อบต.น้ำคำ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ปักหมุด 5 จุดเช็คอิน อบต.น้ำคำ

                                             
บ้านนางช้างเฒ่า หมู่ที่ 7 ชุมชนวิถีชาวพุทธ                                        บ้านน้ำคำ (หนองแข้)  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12
ติดต่อ : นางปัญญา  อัฒจักร  ผู้ใหญ่บ้าน                                            นายสุรศักดิ์   เสนทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร :  085-1640861                                                                       นายอำนาจ   พุทธุคณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
                
โบสถ์พระแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด         แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (แม่พระองค์ใหญ่)
ชุมชนบ้านเหล่า  หมู่ที่ 5 , 8 , 10    องค์อุปถัมภ์ของชุมชน
นายวิจารณ์   บุญประสม  ผู้ใหญ่บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 5
นายทักษิณ   ปั้นทอง     ผู้ใหญ่บ้านโนนป่าข่า  หมู่ที่ 8
นายพรสวรรค์   ถาวร     ผู้ใหญ่บ้านโคกยาว  หมู่ที่  10  
                                                       
เปิดไฟล์
วันที่ : 3 ธันวาคม 2565   View : 999