องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 48
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.66   3 เม.ย. 2566 61
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.66   7 มี.ค. 2566 54
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.66   3 ก.พ. 2566 47
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.65   6 ม.ค. 2566 35
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.65   5 ธ.ค. 2565 57
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.65   2 พ.ย. 2565 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565   5 เม.ย. 2565 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564   3 ม.ค. 2565 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 69
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.64   2 เม.ย. 2564 176
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.64   5 มี.ค. 2564 186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.64   5 ก.พ. 2564 158
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.63   11 ม.ค. 2564 162
สรุผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.63   3 ธ.ค. 2563 160
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.63   6 พ.ย. 2563 152
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.63   4 มิ.ย. 2563 213
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.63   7 พ.ค. 2563 199
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.63   8 เม.ย. 2563 210
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.ุ63   10 มี.ค. 2563 203
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63   5 ก.พ. 2563 202
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62   7 ม.ค. 2563 214
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62   9 ธ.ค. 2562 205
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62   4 พ.ย. 2562 204