องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566   6 ม.ค. 2566 32
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน   4 พ.ย. 2565 76
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา   4 ต.ค. 2565 38
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   11 ก.พ. 2565 94
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล   19 เม.ย. 2564 239
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลื่อนระดับและแต่งตั้งหนักงานส่วนตำบล   19 เม.ย. 2564 166
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   19 เม.ย. 2564 138
พจนานุกรม สมรรถนะ   20 เม.ย. 2563 130
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563   18 ธ.ค. 2562 186