องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติร้องเรียนการประพฤติมิชอบปี 2566 รอบ 6 เดือน   4 เม.ย. 2566 62
สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565   18 เม.ย. 2565 99
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ปี 64   22 เม.ย. 2564 233
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต 63   3 มิ.ย. 2563 224