องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสียงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   20 ธ.ค. 2565 37
การประเมินความเสี่ยงทจริตประจำปี 2654   25 ม.ค. 2565 108
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   29 เม.ย. 2564 309