องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566   10 เม.ย. 2566 117
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   4 เม.ย. 2565 89
รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต 64 รอบ 6 เดือน   26 เม.ย. 2564 253
รายงานผลดำเนินการแผนป้องกันฯ ปี 63 รอบ 6 เดือน   7 เม.ย. 2563 224