องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลตามยโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปี 2566   16 ก.พ. 2566 34
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 65   18 เม.ย. 2565 118
รายงานการติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน   16 มี.ค. 2565 82
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   19 เม.ย. 2564 220
รายงานติตตามประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน ปี 2563   24 เม.ย. 2563 192