องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   8 ก.พ. 2566 748
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล   4 พ.ย. 2565 68
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา   4 ต.ค. 2565 68
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล65   30 มี.ค. 2565 117
การดำเนินการตามยโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล64   19 เม.ย. 2564 210
ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานระดับดีเด่น ปี 63 ครั้งที่ 1   13 เม.ย. 2563 225
ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานระดับดีเด่น ปี 62 ครั้งที่ 2   14 ต.ค. 2562 194
ประกาศ ก.อบต.ยโสธร   8 ต.ค. 2562 453
หลักเกณฑ์จนวนครั้งการลาหรือมาทำงานสายของพนักงาน   3 ต.ค. 2562 216
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน 63 ครั้งที่ 1   2 ต.ค. 2562 193
ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานระดับดีเด่น ปี 62 ครั้งที่ 1   12 เม.ย. 2562 223