องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 51

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   28 ก.พ. 2565 104
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต   19 เม.ย. 2564 164