องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 71

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566   5 ม.ค. 2566 71
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล65   27 ม.ค. 2565 122
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   8 ต.ค. 2563 180