องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล 2566   16 ม.ค. 2566 48
ประกาศเจตนารมณ์66   16 ม.ค. 2566 57
ประกาศเจตจำนงค์ สุจริต โปร่งใสฯ ปี 65   28 ม.ค. 2565 95
ประกาศเจตนารมณ์ No Gilf Policy   28 ม.ค. 2565 101
เจตนารมย์ป้องกันและต่อต้านทจริตคอรัปชั่น   21 ม.ค. 2563 193
ประกาศเจตจำนงค์ผู้บริหาร   18 ก.ย. 2562 196