องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปี 2566   19 ธ.ค. 2566 49
การดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   18 เม.ย. 2566 137
การดำเนินการเพื่อจัดการควรเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปี 65   8 เม.ย. 2565 125
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต รอบ 6 เดือน   29 เม.ย. 2564 234
นโยบายความเสี่ยงตามการควบคุมภายใน   17 ม.ค. 2563 265