องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   19 เม.ย. 2566 44
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 65   22 เม.ย. 2565 99
รายงานการเบิกจ่าย 2563 รอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2563 187