องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 4

Gallery :: ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน และประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่นำโดย สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
วันที่ : 26 เมษายน 2566   View : 72