องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)
 
 
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 4 มกราคม 2566   View : 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำ-บ้านนาเฮือง ตำบลน้ำคำ  (ดู 581)
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ  (ดู 903)
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนตำบลน้ำคำ  (ดู 962)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  (ดู 631)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคักเลือก และสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)  (ดู 543)
แบบ บก.01 ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำคำ-บ้านนางช้างเฒ่า  (ดู 755)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก สายบ้านน้ำคำ-บ้านนางช้างเฒ่า  (ดู 539)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :