องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 24 มีนาคม 2566   View : 80
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :