องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ อบต.น้ำคำ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.น้ำคำ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา   สังกัดกองช่าง
1. ผู้ช่วยช่างโยธา                                จำนวน   1   อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                   จำนวน   1   อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม  ถึง  2  มิถุนายน  2566 
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.- 16.30 น.
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิฑูรย์   วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566   View : 139
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :