องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน  2  ตำแหน่ง 2  อัตรา  ดังนี้
1. สังกัด  กองคลัง  ตำแหน่ง  คนงาน
2. สังกัด  สำนักปลัด    ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  19 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิฑูรย์   วันที่ : 19 ตุลาคม 2566   View : 22
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :