องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 2 สิงหาคม 2566   View : 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำ-บ้านนาเฮือง ตำบลน้ำคำ  (ดู 606)
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ  (ดู 934)
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนตำบลน้ำคำ  (ดู 983)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  (ดู 656)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคักเลือก และสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)  (ดู 561)
แบบ บก.01 ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำคำ-บ้านนางช้างเฒ่า  (ดู 777)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติก สายบ้านน้ำคำ-บ้านนางช้างเฒ่า  (ดู 557)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :