องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เปิดประมูลจัดหาผู้เก็บขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เปิดประมูลจัดหาผู้เก็บขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เปิดประมูลจัดหาผู้เก็บขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)
ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เปิดไฟล์
โพสโดย : จารุวรรณ   วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566   View : 14
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :